Nosaltres i tercers, com a proveïdors de serveis, utilitzem cookies i tecnologies similars (d'ara endavant “cookies”) per proporcionar i protegir els nostres serveis, per comprendre i millorar el seu rendiment i per publicar anuncis rellevants.
Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de Cookies. Seleccioneu “Acceptar cookies” per donar el vostre consentiment o seleccioneu les cookies que voleu autoritzar. Podeu canviar les opcions de les cookies i retirar el vostre consentiment en qualsevol moment des del nostre lloc web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
Contacta amb nosaltres

Valors en acció

La pràctica d’activitat física i l’esport són àmbits de treball ideals per transmetre i fomentar els valors. La forma com s’utilitzen aquestes eines per educar i aconseguir aquesta transmissió per part de qualsevol dels agents involucrats en el desenvolupament d’una activitat esportiva o de promoció de l’activitat física, és un aspecte clau per aconseguir un clima esportiu, respectuós i educatiu en qualsevol espai de joc. Aconseguir un bon clima en l’entorn de l’esport escolar és de vital importància donada la gran influència que te sobre els joves esportistes i la seva educació.

Davant d’aquesta situació, l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Girona va crear una comissió de valors amb l’objectiu d’impulsar un programa nou que sigui comú el curs 2016-2017. “VALORS EN ACCIÓ – L’esport en positiu” és un programa de l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Girona que agrupa totes les accions que tenen per objectiu principal sensibilitzar i conscienciar als esportistes, tècnics, famílies, directius, Tutors de Joc, de la importància d’un comportament cívic. Aquest projecte pretén implementar un nou model d’esport escolar on els valors de l’esport prenguin un protagonisme essencial en les classificacions de les competicions esportives, a més de treballar diferents accions que promoguin els valors dins de les instal·lacions i activitats esportives.


Accions del projecte

Taller Joc Net

El TALLER JOC NET és una activitat principalment pràctica en la qual 2 tècnics assisteixen a l’escola per realitzar una sessió on l’aprenentatge i la conscienciació vers la conducta i les reaccions en l’àmbit esportiu en són el fil conductor.

L’activitat consta de 3 parts: 

•    SENSIBILITZACIÓ 
Pensada per posar en situació a l’alumnat en el taller, tant a nivell cognitiu com actitudinal.

•    TALLER PRÀCTIC
Format principalment per activitats de caràcter teatral i d’expressió que utilitzen aquesta metodologia per a treballar els continguts desitjats de forma pràctica.

•    CONCLUSIÓ 
Part on alumnat i tècnics realitzen una valoració i reflexió sobre els conceptes que s’han treballat durant la sessió. Al final s’elabora un decàleg per obtenir un resultat material del taller desenvolupat i fer que els nens i nenes obtinguin un aprenentatge més significatiu.

Objectius:

•    Conscienciar als joves esportistes de la importància de desenvolupar actituds respectuoses i cíviques a les instal·lacions esportives.
•    Provocar la reflexió de les situacions que s’observen a les instal·lacions esportives per prendre’n consciència i disposar d’eines per actuar.
•    Arribar a les famílies a través dels nens/es per conscienciar-les de la necessitat de mantenir una bona actitud en qualsevol situació on hi intervingui l’esport.


Decàleg Joc Net

El decàleg pretén ser un document on hi figuren 10 punts que s’han de tenir en compte en qualsevol situació esportiva, respectant tant les persones, com les instal·lacions i el material utilitzat en la pràctica esportiva.

Decàleg Joc Net Escolar: Aquesta sèrie de punts, seran elaborats pels diferents grups-classe que facin el taller Joc Net. Un cop recopilades totes les frases, es crearà el decàleg de l’escola, el qual es col·locarà en un lloc visible del centre educatiu. 

Decàleg Joc Net Comarcal: Cada dos anys, amb les frases que surten dels decàlegs escolars, la Comissió de Valors construeix el decàleg comarcal, el qual es troba present a totes les instal·lacions esportives de la comarca. 
 


Targeta verda

Es tracta d’un reconeixement a les actuacions positives que poden tenir lloc dins el terreny de joc al llarg d’una activitat esportiva i que senyalitza el Tutor de Joc amb una tarjeta de color verd. 

Objectius del programa:

•    Vetlla pel JOC NET, els comportaments esportius i el respecte als participants , entrenadors, acompanyants, Tutors de Joc a totes les competicions esportives.
•    Aprofitar el potencial de la pràctica esportiva per EDUCAR MITJANÇANT VALORS. 
•    Fomentar la tolerància, l’esportivitat, la superació, el respecte, el treball en equip, l’autoestima, l’esforç, la companyonia... que ens ajuden a FORMAR PERSONES. 
•    Valorar l’esforç de fer-ho el millor possible per sobre del resultat. Aprendre a guanyar i a perdre sempre amb ESPORTIVITAT. 
•    El RESPECTE per les normes, per les decisions dels tutors de joc, pels adversaris, per les instal·lacions i pel material que s’utilitza. 
Per aconseguir una targeta verda, s’han de donar algunes de les següents situacions: 

Des del curs 2015-2016 els Consells Esportius de Girona es va crear una nova classificació que fa un recompte de targetes verdes per categoria i comarca, tancant la temporada amb una gal·la final de reconeixement als equips que assoleixin el major número de targetes verdes, en el marc dels Jocs Emporion.
 

  • Valors en acció
  • Valors en acció
  • Valors en acció
  • Valors en acció
  • Valors en acció
  • Valors en acció
  • Valors en acció