Serveis - Assegurances esportivesAssegurances

Els serveis en l’àmbit de la comunicació contribueixen a la difusió d’esdeveniments, activitats i continguts informatius relacionats amb la salut, la promoció de l’activitat física i l’esport que poden ser considerats d’interès.