Blog

18 setembre 2015

INICI A LA FORMACIÓ PER A TUTORS DE JOC I EDUCADORS DE FUTBOL7 DE LES LLIGUES INTERCOMARCALS DEL CURS 15/16

Els tutors de joc i els educadors de Futbol 7 de les lligues intercomarcals organitzades pels Consells Esportius, es preparen per iniciar el nou curs a través de dues formacions que es portaran a terme al llarg d'aquest mes de setembre.

Durant dos dissabtes d'aquest mes de setembre, el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge, serà l'escenari de les formacions adreçades a Tutors de joc i Educadors de Futbol 7 per desenvolupar les seves tasques durant les lligues de Futbol 7 del curs 15-16 organitzades des dels Consells Esportius del Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany i emmarcades dins els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, un programa que estableix la Secretaria General de l'Esport.

La primera de les dues cites serà el dissabte 19 de setembre, amb formacions teòriques i pràctiques adreçades als tutors de joc. El tutor de joc és el nom designat per a aquella figura dins el terreny de joc que exerceix funcions d'àrbitre, però sempre des d'una perspectiva i una visió més pedagògica, vetllant per tal que els esportistes respectin el reglament de joc així com acompanyant-los en el seu procés d'aprenentatge i formació esportiva.

La segona cita serà just una setmana després, el 26 de setembre, i anirà destinada als Educadors de Futbol 7, que és el nom de la persona que està al capdavant de l'equip al llarg de tot el curs, i que com el Tutor de Joc, és una figura clau en el desenvolupament esportiu de l'infant.

Entre les dues formacions, s'espera una participació propera als 90 joves provinents de diferents comarques de la demarcació de Girona.