L'entitat - Valors en Acció

Valors en Acció

El TALLER JOC NET és una activitat principalment pràctica en la qual 2 tècnics assisteixen a l’escola per realitzar una sessió on l’aprenentatge i la conscienciació vers la conducta i les reaccions en l’àmbit esportiu en són el fil conductor.

L’activitat consta de 3 parts: sensibilització, taller pràctic i conclusió.

  • SENSIBILITZACIÓ està pensada per posar en situació a l’alumnat en el taller, tant a nivell cognitiu com actitudinal.
  • TALLER PRÀCTIC el formen principalment activitats de caràcter teatral i d’expressió que utilitzen aquesta metodologia per a treballar els continguts desitjats de forma pràctica.
  • CONCLUSIÓ és la part on alumnat i tècnics realitzen una valoració i reflexió sobre els conceptes que s’han treballat durant la sessió. Al final s’elabora un decàleg per obtenir un resultat material del taller desenvolupat i fer que els nens i nenes obtinguin un aprenentatge més significatiu.

Té com a objectius:

  • Conscienciar als joves esportistes de la importància de desenvolupar actituds respectuoses i cíviques a les instal·lacions esportives.
  • Provocar la reflexió de les situacions que s’observen a les instal·lacions esportives per prendre’n consciència i disposar d’eines per actuar.
  • Arribar a les famílies a través dels nens/es per conscienciar-les de la necessitat de mantenir una bona actitud en qualsevol situació on hi intervingui l’esport.