L'entitat - Rodajoc

Rodajoc

El Rodajoc és una activitat educativa que es basa a utilitzar els espais públics del poble com a lloc de trobada, de joc i d'esbarjo, dels nens i nenes de tercer de primària de les escoles de la comarca. 

D'aquí és d'on va sortir fa més de deu anys el nom de la iniciativa: Rodajoc. L'experiència dels jocs sense fronteres

La multiculturalitat té molt sentit dins d'aquesta societat cada vegades més plural i amb més diversitat. El projecte Rodajoc és un espai on es posa l'èmfasi en gaudir de cada moment de forma plena, a facilitar la relació entre els infants i joves de tota la comarca i a la recuperació de diferents jocs com a font d'intercanvi cultural al Pla de l'Estany. 

El Rodajoc és doncs, la part visible i pràctica d'aquesta proposta i un punt de trobada i unió del treball que fan els centres Educatius amb el Consell Esportiu. 

Els objectius del projecte s'estructuren des de la presepectiva dels alumnes i des de la prespectiva dels mestres i professors d'educació física.

Objectius envers els alumnes:

  • Donar a conèixer un ventall de jocs tradicionals de diferents països del món. 
  • Afavorir les relacions personals entre els nens i nenes de diferents centres i cultures.
  • Fomentar l'interès i el respecte per l'entorn. 
  • Conèixer, acceptar i complir les normes de cada joc. 
  • Propiciar la recuperació de diferents jocs tradicionals com a font de patrimoni i intercanvi cultural. 

Objectius envers els mestres i professors d'educació física:

  • Col·laborar amb la resta de professorat de la zona i amb el Consell Esportiu. 
  • Crear espais de debat i d'intercanvi d'experiències en l'àmbit de l'educació física. 
  • Crear una comissió de treball amb aquest professorat. 
  • Fomentar el trebal interdisciplinari entre diferents àrees i professorat. 
  • Donar noves estratègies de treball a les escoles. 

Novetat: 

Aquest any s'ha introduït un aspecte diferencial en relació altres anys, s'ha donat una veu activa a tots els nens i nenes de la comarca, amb la finalitat de fer-los partícips en la creació del Recull de jocs del Rodajoc. 

Cada un d'ells ha pogut aportar un joc de casa, explicat pels seus pares, avis i altres familiars. Aquests jocs els han pogut exposar durant les sessions d'educació física, i de tots els jocs, se'n han escollit dos per formar part del Recull de jocs del Rodajoc 2021 de tots els centres educatius de la comarca. 


Notícies sobre el Rodajoc