L'entitat - Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de promoció esportiva planificat i dirigit per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Consell Català de l'Esport.

Neixen amb la idea de dinamitzar i promocionar la cultura de l'esport entre els més petits, engrescant-los a participar en aquest repte personal i col·lectiu, ja sigui competint o simplement participant en un seguit d'activitats no competitives i de promoció obertes a tothom.

Celebrades les fases comarcals del Jocs Esportius Escolars de Catalunya, la Diputació de Girona i la Representació Territorial d'Esports de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb els 8 Consells Esportius de la província organitzen la 6a edició dels Jocs Emporion, Jocs Esportius Escolars de les comarques de Girona.