L'entitat - Barris 10

Barris 10

És un programa social, educatiu, obert i inclusiu que utilitza la promoció de l'activitat física i l'esport en infants i adolescents amb l'objectiu de potenciar la cohesió social i crear un clima de convivència òptim al municipi de Banyoles i el Pla de l'Estany.

El programa, coordinat pel Consell Esportiu i dissenyat conjuntament amb el Pla d'acció comunitària i inclusiva de Banyoles (PLACI) està ideat per dotar als infants i adolescents d'eines per adaptar-se al seu entorn socioeconòmic, cultural i familiar, i alhora desenvolupar conductes de promoció de l'estat de salut. Amb això es pretén incidir en aspectes claus com:

  • L'adquisició de valors tan útils com el respecte, el treball en equip, l'empatia i l'esforç, entre altres, que poden servir als infants per adaptar-se al món escolar i posteriorment al labora.
  • L'educació emocional, capacitant els infants per canalitzar i verbalitzar les pròpies sensacions i emocions a través de l'esport, tot contribuint al seu desenvolupament holístic i esdevenir persones amb un bon nivell d'autocontrol.
  • La mecanització  de diferents rutines i hàbits que poden influenciar de manera directa en l'augment del rendiment escolar d'aquells infants amb més dificultats acadèmiques.
  • L'adquisició d'hàbits saludables que poden contribuir a un major i millor desenvolupament d'aquests infants i de la relació d'aquests amb la seva comunitat.
  • La prevenció de conductes de risc, com podrien ser el consum de tabac, alchohol i altres tipologies de drogues.

Per tal d'incidir sobre aquests aspectes de forma positiva, les accions que es desprenen d'aquest programa es fonamenten a partir dels conceptes d'inclusió i cohesió socials, la igualtat d'oportunitats i de gènere, respecte i tolerància, la visió comunitària i el desenvolupament constant de les habilitats per la vida.

Alhora, per tal de desplegar una actuació eficaç i organitzada, a nivell estratègic, el programa contempla 5 línies estratègiques.

  1. Organització i coordinació;
  2. Formació i sensibilització;
  3. Projectes i activitats;
  4. Accessibilitat i inserció;
  5. Ciutat, territori i comunitat.

Cadascuna d'aquestes línies disposa d'uns objectius i mesures específiques, per tal d'actuar sobre les necessitats detectades al territori, sempre de manera coordinada amb els diferents agents involucrats en el programa. 

Navegant per la web trobareu detallades les activitats esportives que formen part del programa, que actualment són: