L'entitat - Barris 10

Barris 10

És un programa social, educatiu, obert i inclusiu que utilitza la promoció de l'activitat física i l'esport en infants i adolescents amb l'objectiu de potenciar la cohesió social i crear un clima de convivència òptim al municipi de Banyoles i el Pla de l'Estany.

El programa, coordinat pel Consell Esportiu i dissenyat conjuntament amb el Pla d'acció comunitària i inclusiva de Banyoles (PLACI) està ideat per dotar als infants i adolescents d'eines per adaptar-se al seu entorn socioeconòmic, cultural i familiar, i alhora desenvolupar conductes de promoció de l'estat de salut. Amb això es pretén incidir en aspectes claus com:

 • L'adquisició de valors tan útils com el respecte, el treball en equip, l'empatia i l'esforç, entre altres, que poden servir als infants per adaptar-se al món escolar i posteriorment al labora.
 • L'educació emocional, capacitant els infants per canalitzar i verbalitzar les pròpies sensacions i emocions a través de l'esport, tot contribuint al seu desenvolupament holístic i esdevenir persones amb un bon nivell d'autocontrol.
 • La mecanització  de diferents rutines i hàbits que poden influenciar de manera directa en l'augment del rendiment escolar d'aquells infants amb més dificultats acadèmiques.
 • L'adquisició d'hàbits saludables que poden contribuir a un major i millor desenvolupament d'aquests infants i de la relació d'aquests amb la seva comunitat.
 • La prevenció de conductes de risc, com podrien ser el consum de tabac, alchohol i altres tipologies de drogues.

Per tal d'incidir sobre aquests aspectes de forma positiva, les accions que es desprenen d'aquest programa es fonamenten a partir dels conceptes d'inclusió i cohesió socials, la igualtat d'oportunitats i de gènere, respecte i tolerància, la visió comunitària i el desenvolupament constant de les habilitats per la vida.

Alhora, per tal de desplegar una actuació eficaç i organitzada, a nivell estratègic, el programa contempla 5 línies estratègiques.

 1. Organització i coordinació
 2. Formació i sensibilització
 3. Projectes i activitats
 4. Accessibilitat i inserció
 5. Ciutat, territori i comunitat

Cadascuna d'aquestes línies disposa d'uns objectius i mesures específiques, per tal d'actuar sobre les necessitats detectades al territori, sempre de manera coordinada amb els diferents agents involucrats en el programa. 

Navegant per la web trobareu detallades les activitats esportives que formen part del programa, que actualment són:

 • FUTBOLNET: Projecte de la Fundació FC Barcelona el qual utilitza principalment el futbol per tal d’interioritzar els valors universals de referència del FC Barcelona: humilitat, esforç, ambició, respecte i treball en equip.
 •  ARTS MARCIALS:  Projecte que facilita la dinamització, de forma simultània, de les pistes esportives públiques de diferents barris del municipi. Aquest projecte busca donar protagonisme als veïns dels barris amb una acció que faciliti la cohesió entre ells a través de l’esport i que alhora permeti realitzar accions comunitàries. Les pistes dinamitzades són les dels barris de Canaleta (pista Cruyff) i Sant Pere (pista de bàsquet).
 • ESPORT I BARRIS: Projecte que facilita la dinamització, de forma simultània, de les pistes esportives públiques de diferents barris del municipi. Aquest projecte busca donar protagonisme als veïns dels barris amb una acció que faciliti la cohesió entre ells a través de l’esport i que alhora permeti realitzar accions comunitàries. Les pistes dinamitzades són les dels barris de Canaleta (pista Cruyff) i Sant Pere (pista de bàsquet).
 • JOVES EN DANSA: Projecte que es centra principalment en proporcionar un espai segur i sense barreres per tal que les noies del municipi expressin allò que porten dins a través del ball, fent èmfasi sobre la cultura urbana i el valor associat a aquesta, el respecte. 
 • ACCESSIBILITAT: Projecte que dona la possibilitat a infants i joves de Banyoles a tenir accés a les entitats esportives adscrites al projecte. Es crea la figura del Connector Esportiu per tal d’esdevenir l’enllaç directe entre les entitats esportives, l’Àrea de Benestar Social i les famílies dels participants que se’n beneficien. També engloba les càpsules formatives en col·laboració amb el Pere Alsius. Línia lligada al projecte SmatchS.
 • GIM-K10: Ofereix la possibilitat de conèixer 4 barris de Banyoles a través d'una gimcana en cadascun d'aquests barris. Per superar cadascuna d'aquestes gimcanes, els infants i joves d'entre 6 i 18 anys, hauran d'utilitzar totes les seves habilitats i coneixements.