L'entitat

Constitució

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una agrupació formada per centres educatius i associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es dedica al foment,  la promoció i organització d'activitat física i esportiva per infants, joves, adults i gent gran del Pla de l'Estany, a la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva i col·labora amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització d'accions formatives.

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada d’interès públic i social, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d’obrar, pel compliment de les seves funcions i amb les limitacions que assenyalen les lleis i normes vigents aplicables. Té com a principal objectiu el foment, l'organització i la promoció de l'activitat esportiva dins del seu àmbit territorial que comprèn els municipis de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls.

Entén l'esport des de diferents perspectives i una d'elles és la seva utilització com a eina per a treballar vincles relacionats amb la cultura i el desenvolupament d'activitats d'oci. També com a plataforma per conscienciar a la població en aspectes saludables, solidaris, ambientals, associatius, etc.

El Consell Esportiu es creà d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i geogràfiques del territori. La denominació actual dels consells esportius ve definida, igual que les seves funcions i competències pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, de regulació dels Consells Esportius (DOGC núm. 1368, de 16/11/90) i per la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport).

Missió

 •  Promocionar l’esport i l’activitat física a la comarca del Pla de l’Estany.

 • Impulsar el coneixement i la formació en l’àmbit de l’activitat física, l’esport i la salut.

 • Contribuir al desenvolupament físic, psíquic i social de les persones i del seu entorn, amb especial atenció a aquells col·lectius més desfavorits.

 • Conscienciar a la població dels beneficis de la pràctica esportiva regular i de les repercussions positives sobre la seva salut i el seu benestar personal.

 • Organitzar activitats i gestionar serveis que contribueixin a la salut integral de la població i facilitar l’accés a tots els col·lectius.

 •  Incidir especialment en l’educació i en la transmissió dels valors esportius.

Visió

 • Esdevenir un referent en matèria de la promoció esportiva, d’activitat física i de salut a la comarca del Pla de l’Estany garantint la diversitat en la oferta per a qualsevol franja d’edat de la població i adequant-la a les seves necessitats.

 • Augmentar la participació i hàbit de pràctica d’activitat física regular entre la població de la comarca per la millora de la seva qualitat de vida.

 • Esdevenir el principal òrgan de suport en termes de servei, gestió i si s’escau execució de la promoció de l’activitat física, l’esport escolar i popular dels Ajuntaments i Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb vinculació i coordinació amb les entitats del territori.

Valors

 • Competència, Equitat, Esforç, Honradesa, Igualtat, Justícia, Llibertat, Respecte, Solidaritat i Valentia.

 • Compromís amb el benestar de les persones.

 • Cooperació, treball en equip i en xarxa.

 • Esforç i superació pel creixement personal i social.

 • Filosofia assertiva, didàctica i pedagògica.

 • Qualitat en el servei.

Composició

Tal com estableixen els estatuts del Consell Esportiu, l’assemblea general és l’òrgan superior de participació i representació, d’entre els seus integrants agrupats per estaments es crea la comissió directiva que és l’òrgan de gestió i execució de les línies principals d’actuació dutes a terme per l’equip tècnic. La comissió directiva del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, elegida per l’Assemblea General, la podràn composar com a màxim els següents representants:

 • 4 representants de les entitats i centres educatius
 • 4 representants d’ajuntaments
 • 1 representant del Consell Comarcal
 • 1 representant de Federacions

Assemblea General

 • Consell Comarcal del Pla de l'Estany

 • Entitats Esportives del Pla de l'Estany

 • Centres Educatius de primària i secundària

 • Ajuntaments del Pla de l'Estany

 • Federacions Esportives

Comissió Directiva

 • Jordi Tarridas Grau - Club Esportiu Banyoles

  President

  -> Presidència
  -> Recursos
  -> Formació
  -> Taula Comarcal d'Esports

 • Xavier Cros VerdaguerConsell Comarcal del Pla de l'Estany

  Vicepresident

  -> Serveis
  -> Relacions institucionals

 • Josep Mendoza Jorge - Fundació Autisme Mas Casadevall

  Tresorer

  -> Activitat física i esport per adults
  -> Salut
  -> Inclusió

 • Lluís Fortet Masanas - Ajuntament de Camós

  Secretari

  -> Noves tecnologies

 • Gemma Feixas - Ajuntament de Banyoles

  Vocal 

  -> Activitat física i esport per joves

 • Enric Silva MorenoAjuntament de Porqueres

  Vocal

  -> Relació i entorn
  -> Suport a les entitats
  -> Comissió d'entitats esportives

 • Esteve Codony Gardella - AFA Escola Camins

  Vocal

  -> Activitat física i esport per infants i famílies
  -> Valors
  -> Comunicació
  -> Comissió Esport Escolar

 • Susanna Reixach Becerra - Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor

  Vocal

  -> Estratègia

Equip tècnic

 • Xavi Batchellí Darnés

  Direcció
  xbatchelli@ceplaestany.cat
  972 58 13 44

 • Marc Lladó Sidera

  Administració i facturació
  Assegurances
  Equip humà
  mllado@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1377

 • Cristina Calvet Medina

  Comunicació
  ccalvet@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1378

 • Xènia Àvila Sitjà

  Suport administratiu
  972 58 13 44 - ext. 1370

 • Núria Díaz Giralt

  Serveis i suport a ajuntaments i entitats
  Formació

  ndiaz@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1398

 • Marc Sallarès Carulla

  Promoció activitat física i esport per adults
  Serveis i suport a ajuntaments i entitats
  msallares@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1372

 • Andreu Moreno Del Molino

  Promoció activitat física i esport escolar
  amoreno@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1371

 • Jordi Ramos Soler

  Promoció activitat física i esport per adults
  Serveis i suport a ajuntaments i entitats
  jramos@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1373

 • Albert Esquena Calm

  Voluntariat
  Projectes Europeus
  Serveis i suport a ajuntaments i entitats
  aesquena@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1397

 • Jordi Ros Rué

  Promoció activitat física i esport per joves
  Projectes Europeus
  Serveis i suport a ajuntaments i entitats

  jros@ceplaestany.cat
  972 58 13 44 - ext. 1379

Transparència

Aquest portal, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Projectes

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es dedica al foment, la promoció, la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva, i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar, a promoure la inclusió social i la igualtat d'oportunitats a l'esport tant dins de la comarca com a nivell de europeu.

Tots aquests projectes són possibles gràcies a la col·laboració de les diferents entitats esportives de la comarca i a les administracions públiques que hi donen suport.

El patrocinador del Consell Esportiu del Pla de l'Estany, Wifiboo, patrocina les videotrucades que es puguin generar dintre de cada projecte, ja sigui a nivell organitzatiu com de l'activitat online. 

Promoció de l’activitat física i l’esport en edat escolar

Activitat física i l’esport per adults i gent gran

Inclusió social a través de l'esport

Suport als Ajuntaments i a les Entitats Esportives de la comarca

 • Oficina Comarcal d'Esports

Identitat Corporativa

La imatge corporativa del Consell Esportiu del Pla de l'Estany s'asocia a valors com salut, esport, responsabilitat social, premi a la participació, compromis amb el medi ambient, etc. És per això que volem cuidar la nostre imatge per tal que tot allò vagi relacionat amb els nostres valors.

Si estàs cercant com utilitzar la nostra imatge o simplement vols el nostre logotip, et deixem els documents descarregables a continuació.