VentdeSud
Cerca
Contacte   

Curs Monitor/a Activitats Poliesportives

El Curs de Monitor/a d'Activitats Poliesportives és un curs per monitors/es en activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d'edat. Aquesta formació permet donar-se d'alta al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) per poder exercir.

La càrrega horària del curs és de 250 hores distribuïdes en 5 blocs:

Bloc Comú: 15 hores
Bloc Específic -  Joc i Esport en Edat Escolar: 35 hores
Bloc Específic - Gestió de Petites Entitats Esportives: 35 hores
Primers Auxilis: 15h
Bloc de Pràctiques: 150 hores

 

ATENCIÓ! El segon bloc del Curs de Monitor/a que s’havia de fer durant les vacances de Setmana Santa es manté amb un format adaptat a la situació del moment.

El bloc Organització i Gestió de Petites Entitats Esportives, serà en la seva totalitat en línia.
El bloc Procediments, Tècniques i Recursos de Primers Auxilis, per la necessitat que aquesta part sigui pràctica, només 3h de les 15h seran en línia. La resta és re-agendarà per més endavant.

Activitat Publicitat Inscripcions Normatives Informació

Curs de Monitor/a d'Activitats Poliesportives

    Normativa 2n bloc

Més informació

 Fotos Multimèdia Premsa Memòria
Imatges      Memòria

 

L'objectiu principal del curs és facilitar la informació bàsica per a la conducció d'activitats esportives o poliesportives per a infants i joves menors d'edat, a més d'oferir als alumnes conceptes teoricopràctics per a desevolupar-se com a monitor/a. 

Els destinataris principals són totes aquelles persones que vulguin iniciar-se o ja estan actualment portant un grup sense una titulació reglada.

Els requisits per poder-se inscriure són els següents: tenir 16 anys i disposar del certificat d'haver superat l'ESO o equivalent a nivell acadèmic en el moment de realitzar el curs.

*Els menors de 16 anys podran fer el Bloc Comú i el Bloc Específic de Joc i Esport.

Als assistents al curs se'ls expedeix un certificat de l'Escola Catalana de l'Esport.

Tots aquells que tinguin una de les següents titulacions, podran sol·licitar l'exempció del Bloc Comú i del Bloc Específic de Joc i Esport en Edat Escolar:

- CIATE Joc i Esport en Edat Escolar

- Graduat/ada en Educació Primària (6-12 anys)

- Graduat/ada en Mestre d'Educació Primària (6-12 anys)

- Certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d'Activitats de Temps Lliure Educatiu i Juvenil

- Certificat de professionalitat de Dinamització d'Activitats de Temps Lliure Educatiu infantil i juvenil

- Diploma de Director d'activitats de Lleure Infantil i Juvenil (DG Joventut)

- Diploma de Monitor d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil (DG Joventut)

- Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

 

Bookmark and Share