VentdeSud
Cerca
Contacte   

Missió, visió i valors

Definició

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una agrupació formada per centres educatius i associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es dedica al foment, la promoció, la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva, i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar, conseqüentment, de les activitats físiques i esportives adients, així com col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament per a tècnics esportius.

 

Missió.

a)      Promocionar l’esport i l’activitat física a la comarca del Pla de l’Estany.

b)      Impulsar el coneixement i la formació en l’àmbit de l’activitat física, l’esport i la salut.

c)     Contribuir al desenvolupament físic, psíquic i social de les persones i del seu entorn, amb especial atenció a aquells col·lectius més desfavorits.

d)    Conscienciar a la població dels beneficis de la pràctica esportiva regular i de les repercussions positives sobre la seva salut i el seu benestar personal.

e)     Organitzar activitats i gestionar serveis que contribueixin a la salut integral de la població i facilitar l’accés a tots els col·lectius.

f)      Incidir especialment en l’educació i en la transmissió dels valors esportius.

 

Visió

a)     Esdevenir un referent en matèria de la promoció esportiva, d’activitat física i de salut a la comarca del Pla de l’Estany garantint la diversitat en la oferta per a qualsevol franja d’edat de la població i adequant-la a les seves necessitats.

b)     Augmentar la participació i hàbit de pràctica d’activitat física regular entre la població de la comarca per la millora de la seva qualitat de vida.

c)    Esdevenir el principal òrgan de suport en termes de servei, gestió i si s’escau execució de la promoció de l’activitat física, l’esport escolar i popular dels Ajuntaments i Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb vinculació i coordinació amb les entitats del territori.

 

Valors

Competència, Equitat, Esforç, Honradesa, Igualtat, Justícia, Llibertat, Respecte, Solidaritat i Valentia.

a)      Compromís amb el benestar de les persones.

b)      Cooperació, treball en equip i en xarxa.

c)       Esforç i superació pel creixement personal i social.

d)      Filosofia assertiva, didàctica i pedagògica.

e)      Qualitat en el servei.


Destaquem  

Bookmark and Share