VentdeSud
Cerca
Contacte   

Composició

Tal com estableixen els estatuts del Consell Esportiu, l’assemblea general és l’òrgan superior de participació i representació, d’entre els seus integrants agrupats per estaments es crea la comissió directiva que és l’òrgan de gestió i execució de les línies principals d’actuació dutes a terme per l’equip tècnic.

ASSEMBLEA GENERAL
Consell Comarcal del Pla de l'Estany  
Entitats Esportives del Pla de l'Estany  
Centres Educatius de primària i secundària  
Ajuntaments del Pla de l'Estany  
Federacions esportives  

 La comissió directiva del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, elegida per l’Assemblea General, la composen:

  • 4 representants de les entitats i centres educatius
  • 4 representants d’ajuntaments
  • 1 representant del Consell Comarcal
  • 1 representant de Federacions
 
COMISSIÓ DIRECTIVA
PRESIDENT

Joan Josep Verdaguer Gironès
SEE AMPA Escola la Draga

Presidència
Estratègia i relacions institucionals

VICEPRESIDENT 1r

Xavier Cros Verdaguer
Consell Comarcal del Pla de l'Estany

 Oficina Comarcal Esports

TRESORER

Josep Mendoza Jorge
Club Bàsquet Banyoles

Inclusió Social

SECRETARIA

Susanna Juanola Collell
Federació Catalana de Rem

Formació

Valors i salut

VOCAL

Enric Silva Moreno
Ajuntament de Porqueres

Serveis

Suport a les entitats

VOCAL

Lluís Fortet Masanas
Ajuntament de Camós

Activitat física i esport per adults i gent gran

Noves tecnologies

VOCAL

Pere Hidalgo Santos
INS Pere Alsius i Torrent

Activitat física i esport escolar i familiar

 

VOCAL

Elisabet Farrés Compta
Club Vòlei Aloges

Relació i entorn

VOCAL

Jordi Congsot Genís
Ajuntament de Banyoles

Recursos

VOCAL

Sergi Planagumà Moradell
Ajuntament de Serinyà

Comunicació

 

EQUIP TÊCNIC

Càrrec

Contacte – 972 58 13 44

Xavi Batchellí                    

Direcció

xbatchelli@ceplaestany.cat

ext. 1374

Marc Lladó                       

Administració i facturació Assegurances

mllado@ceplaestany.cat

ext. 1377

Cristina Calvet                 

Comunicació

ccalvet@ceplaestany.cat

ext. 1378

David Gifreu                    

Projectes de promoció esportiva escolar

Oficina Comarcal d’Esports

dgifreu@ceplaestany.cat

ext. 1371

Núria Diaz                        

Projectes de competició i foment del joc net

Formació

ndiaz@ceplaestany.cat

ext. 1398

Àngel Izquierdo                

Projectes de promoció esportiva juvenil

Projectes europeus

Serveis de préstec de material i esportius

aizquierdo@ceplaestany.cat

ext. 1379

Marc Sallarès                  

Projectes de promoció esportiva per adults i gent gran

msallares@ceplaestany.cat

ext. 1372

Marc Sala                         

Oficina Comarcal d’Esports

Projectes de promoció esportiva escolar

msala@ceplaestany.cat

ext. 1373


Destaquem  

 

Bookmark and Share