VentdeSud
Cerca
Contacte   

Composició

Tal com estableixen els estatuts del Consell Esportiu, l’assemblea general és l’òrgan superior de participació i representació, d’entre els seus integrants agrupats per estaments es crea la comissió directiva que és l’òrgan de gestió i execució de les línies principals d’actuació dutes a terme per l’equip tècnic.

ASSEMBLEA GENERAL
Consell Comarcal del Pla de l'Estany  
Entitats Esportives del Pla de l'Estany  
Centres Educatius de primària i secundària  
Ajuntaments del Pla de l'Estany  
Federacions esportives  

 La comissió directiva del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, elegida per l’Assemblea General, la composen:

  • 4 representants de les entitats i centres educatius
  • 4 representants d’ajuntaments
  • 1 representant del Consell Comarcal
  • 1 representant de Federacions
 
COMISSIÓ DIRECTIVA
PRESIDENT

Joan Josep Verdaguer Gironès
SEE AMPA Escola la Draga

Presidència
Estratègia i relacions institucionals

VICEPRESIDENT 1r

Xavier Cros Verdaguer
Consell Comarcal del Pla de l'Estany

 Oficina Comarcal Esports

TRESORER

Josep Mendoza Jorge
Club Bàsquet Banyoles

Inclusió Social

SECRETARIA

Susanna Juanola Collell
Federació Catalana de Rem

Formació

Valors i salut

VOCAL

Enric Silva Moreno
Ajuntament de Porqueres

Serveis

Suport a les entitats

VOCAL

Lluís Fortet Masanas
Ajuntament de Camós

Activitat física i esport per adults i gent gran

Noves tecnologies

VOCAL

Pere Hidalgo Santos
INS Pere Alsius i Torrent

Activitat física i esport escolar i familiar

 

VOCAL

Elisabet Farrés Compta
Club Vòlei Aloges

Relació i entorn

VOCAL

Jordi Congsot Genís
Ajuntament de Banyoles

Recursos

VOCAL

Sergi Planagumà Moradell
Ajuntament de Serinyà

Comunicació

 

EQUIP TÈCNIC
DIRECCIÓ

Xavi Batchellí Darnés

xbatchelli@ceplaestany.cat

ADMINISTRACIÓ

COMUNICACIÓ

Marc Lladó Sidera

Cristina Calvet Medina

mllado@ceplaestany.cat

ccalvet@ceplaestany.cat

ACTIVITATS

David Gifreu Batchellí

Marc Sallarès Carulla

Núria Díaz Giralt

Marc Sala Roura

Àngel Izquierdo Tapiz

dgifreu@ceplaestany.cat

msallares@ceplaestany.cat

ndiaz@ceplaestany.cat

msala@ceplaestany.cat

aizquierdo@ceplaestany.cat

Per a qualsevol consulta  

consellesportiu@ceplaestany.cat

 


Destaquem  

 

 

 

Bookmark and Share