Comarca

El Pla de l’Estany gaudeix d'una important i variada oferta esportiva distribuïda entre els diferents municipis de la comarca. Això és possible, gràcies a la diversitat d’entitats esportives presents al territori.  L’objectiu d’aquest apartat web és que la població conegui l’oferta esportiva del territori i pugui contrastar la oferta i contactar fàcilment amb l’entitat desitjada.

 En aquest apartat web trobareu el llistat i dades de contacte de cada una d'elles, les dinàmiques i la comissió que les uneix i els serveis que se'ls hi ofereixen des del Consell Esportiu.

Per a més informació sobre les entitats esportives de la comarca, us podeu dirigir al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya

Per donar-vos d'alta a la guia o actualitzar les vostres dades podeu enviar-nos el Formulari d'Adhesió