Blog

19 juliol 2022

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany elabora el seu primer Pla d’Igualtat

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany elabora el seu primer Pla d’igualtat amb l’objectiu de reforçar el compromís de l’entitat amb la igualtat d’oportunitats entre les persones del seu equip.

El dia 10 de maig de 2022 la Comissió negociadora del Pla d’Igualtat del Consell Esportiu del Pla de l’Estany aprova el Pla d’Igualtat de l’entitat. L’exercici formava part dels objectius del curs 21-22 i ha estat impulsat voluntàriament, s’ha promogut per convenciment i compromís social amb les persones.

El Pla d’igualtat pretén ser un document de referència on es marquin les línies estratègiques per combatre la desigualtat i discriminació per raó de sexe o gènere. Es vol treballar per a la sensibilització de la igualtat de gènere a l’entitat en totes les àrees i nivells de responsabilitat. A més, també es vol prevenir i actuar davant de qualsevol conducta o actitud discriminatòria o de desigualtat.

A partir de la diagnosi participativa amb l’equip humà s’ha elaborat el  programa d’actuació que contempla diverses àrees:

- Accés a la feina

- Classificació professional

- Promoció professional

- Formació

- Retribucions, condicions de treball i auditoria salarial

- Matèria de conciliació i exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.

- Mesures preventives i correctores de la situació de discriminació. Infrarepresentació femenina

- Prevenció de l’assetjament per raó de sexe i sexual

A partir d’aquest proper curs 22-23 s’impulsarà el desplegament de les accions positives. Vols consultar el Pla d’Igualtat? El tens a l’apartat de transparència de la web Consell Esportiu.