Blog - Relació i Entorn

02 març 2022

Memòria 20-21

El curs 20-21 ha estat un exercici de canvis constants, s’ha posat a prova l’adaptació, la gestió de la incertesa, l’esforç, l’empatia, el treball en equip i la gestió emocional per mantenir l’activitat en qualsevol de les situacions que l'entitat s'ha anat trobant.

Ha estat un curs intens i exigent però amb una gran satisfacció final quan s’observen els resultats quantitatius i qualitatius aconseguits gràcies a l’equip humà de l’entitat, però sobretot, als participants, famílies, entitats, centres educatius, ajuntaments i administracions comarcals i supracomarcals per la seva predisposició, implicació i participació.

A més, s'ha manifestat la important relació que té l'activitat física i l'esport per gaudir d'una bona salut física i mental.

Amb tot això, volem compartir la memòria del curs 20-21 del Consell Esportiu del Pla de l'Estany, document que pretén recopilar l'activitat i la tasca que desenvolupa l'entitat a la comarca.

Contents de seguir fent equip!