Blog

21 febrer 2022

Viatge Esportiu Comarcal, aprenent en família.

El Viatge Esportiu és un projecte de gran trajectòria a la comarca, es va dissenyar l’any 2006 de manera conjunta entre el Consell Esportiu del Pla de l’Estany i les AMPA de les escoles de la comarca.

Avui dia es continua oferint i adaptant-se a les noves generacions i a nous escenaris on les famílies són les protagonistes. I m’agradaria fer èmfasi a la relació i el vincle que es duu a terme entre les famílies durant el viatge esportiu comarcal. La qualitat i la quantitat d’aquest és indispensable per potenciar el desenvolupament i l’aprenentatge dels/les infants.

Aquest projecte té un component interessant perquè forma part de l’educació a temps complet. Són nombrosos els estudis científics que manifesten que s’aprèn en tots els àmbits de la vida quotidiana: a les activitats extraescolars, realitzant esport, anant d’excursió el diumenge, en un dinar familiar, etc.

Els caps de setmana tenen un munt de possibilitats d’aprenentatge, ja que el temps no lectiu representa més d’una tercera part de la jornada. Per aquest motiu, molts països estan tendint a ampliar el temps que els infants passen a l’escola, integrant el temps no lectiu amb el lectiu per tal d’obtenir una major igualtat en les oportunitats d’aprenentatge i el desenvolupament de cada alumne/a. La recerca també afirma que els continguts apresos en les hores no lectives ajuden a tots els nens i a les nenes a construir el seu propi itinerari d’aprenentatge tant professional com personal tot basant-se en els seus interessos i capacitats.

Es vol reconèixer a les famílies (sigui quin sigui els seus models, cultures o posició social) com a part del procés d’educació i socialització dels seus fills/es. A més, es potencia el treball en xarxa entre els diferents agents socioeducatius: Consell Esportiu, famílies i escoles. Gràcies a aquesta cooperació i la il·lusió d’aconseguir objectius comuns es millorarà l’educació que s’ofereix construint noves oportunitats equitatives i inclusives per a tothom.

En conclusió, amb les jornades del Viatge Esportiu Comarcal es vol donar visibilitat i apoderament a les famílies com a part del procés de formació i creixement dels seus fills/es. Tal com s’ha esmentat anteriorment, aprenem en cada situació viscuda al llarg de la nostra vida i, per tant, participar en projectes o activitats no lectives com la que aquí es presenta ajuda a cada infant a construir el seu propi itinerari d’aprenentatge.

Xènia Àvila Sitjà
Estudiant d’orientació educativa
5 anys com a monitora del Consell Esportiu
Psicòloga - núm. col·legiada 29231

Banyoles, 21 de febrer de 2022