Blog

09 febrer 2022

Continuïtat conveni Wifiboo

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany i l’empresa de telecomunicacions Corporació Megatel S.L., representada per Wifiboo, una de les marques del grup, han renovat el conveni que es va acordar l’any 2018.

L’empresa de serveis de telecomunicacions, amb seu a la comarca, dona suport a les diferents activitats que la nostra entitat realitza amb l’objectiu d’oferir serveis que afavoreixin la millora de vida de la població del Pla de l’Estany.

Per altra banda, creiem que el suport d’empreses privades és una eina que sens dubte pot ajudar a les entitats a desenvolupar les seves activitats, donat que això permet incrementar els recursos amb fórmules de finançament complementàries.

Wifiboo col·labora en:

  • Les videotrucades que es puguin generar dintre de cada projecte, ja sigui a nivell organitzatiu com de l’activitat online.
  • Tots els butlletins informatius, fulletons, cartells i anuncis d’activitats que es publiquin (tant físicament com de manera digital)
  • Tots els monitors i monitores i l’equip tècnic tenen brodat el logotip de Wifiboo a la roba corporativa.
  • En vestir la imatge dels esdeveniments esportius gràcies a les pancartes o veles corporatives.

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany té com a missió, entre d’altres, incidir especialment en l’educació i en la transmissió dels valors esportius i conscienciar a la població dels beneficis de la pràctica esportiva regular i de les repercussions positives sobre la seva salut i el seu benestar personal. Altrament, considerem que la filosofia de Wifiboo “Mirem per tu”  i els seus valors van acord amb el Consell Esportiu.

Així doncs, volem donar les gràcies a Wifiboo per continuar col·laborant amb el Consell Esportiu Pla de l’Estany, per donar-nos suport, pel seu compromís, per fer equip i per oferir recursos incrementant la millora de les activitats.