Blog

17 gener 2022

Valors en acció -L'Esport en positiu

Valors en acció - L’esport en positiu és un programa de sensibilització amb l'objectiu d'impulsar un programa de valors en l'esport que sigui comú a tota la demarcació gironina. Es tracta d'implementar un nou model d'esport escolar on les vàlues de l'esport prenguin un protagonisme cabdal.

Per altra banda, amb aquest programa es vol formar persones bones, compromeses i responsables. Es vol ajudar als joves a esdevenir ciutadans modèlics i solidaris transformant el sistema esportiu de Catalunya.

Dins aquest projecte a la comarca del Pla de l’Estany s'ofereix el Taller Joc Net:

Activitat principalment pràctica en la qual 2 tècnics assisteixen a les escoles del Pla de l’Estany per realitzar una sessió on l’aprenentatge i la conscienciació vers la conducta i les reaccions en l’àmbit esportiu en són el fil conductor. Aquesta dinàmica adreçada a l'alumnat de cinquè de primària es basa en tres objectius fonamentals: 

  • Conscienciar als joves esportistes de la importància de desenvolupar actituds respectuoses i cíviques a les instal·lacions esportives.
  • Provocar la reflexió de les situacions que s’observen a les instal·lacions esportives per prendre’n consciència i disposar d’eines per actuar.
  • Arribar a les famílies a través dels nens/es per conscienciar-les de la necessitat de mantenir una bona actitud en qualsevol situació on hi intervingui l’esport.

L’activitat consta de 3 parts: 

  • SENSIBILITZACIÓ -> Pensada per posar en situació a l’alumnat en el taller, tant a nivell cognitiu com actitudinal.
  • TALLER PRÀCTIC -> El formen principalment activitats de caràcter teatral i d’expressió que utilitzen aquesta metodologia per a treballar els continguts desitjats de forma pràctica.
  • CONCLUSIÓ -> Part on alumnat i tècnics realitzen una valoració i reflexió sobre els conceptes que s’han treballat durant la sessió. Al final s’elabora un decàleg per obtenir un resultat material del taller desenvolupat i fer que els nens i nenes obtinguin un aprenentatge més significatiu. 

                                        

Mitjançant aquest taller, la Comissió de Valors escull les frases resultants del Taller Joc Net i a partir d'aquí crea el Decàleg Comarcal. Aquest decàleg es col·loca a totes les instal·lacions esportives del Pla de l’Estany. A més, s'aprofita per detectar situacions adverses dins de qualsevol esdeveniment esportiu i poder-les tractar i resoldre. 

Finalment, aquesta comissió està formada per. 

 

Nosaltres creiem que és molt bona iniciativa per potencair el civisme, la responsabilitat i el reglament esportiu. I vosaltres?