Blog

03 gener 2022

Finalitza la primera part del curs de monitor/a d’activitats Poliesportives

Durant les vacances de nadal s’ha dut a terme el curs de monitor/a d’activitats Poliesportives.

El curs s’ha adaptat a la situació sanitària actual combinant  les modalitats online per a les assignatures més teòriques, presencial per a les assignatures més pràctiques i de treballs autònoms per aquelles assignatures que podien tenir una part de càrrega més de recerca i desenvolupament. Així doncs, en tots els casos hi va haver una part magistral, una part de treball en equip i desenvolupament de tasques individuals.

Per altra banda, en aquesta primera part del curs es varen tractar els diferents continguts bàsics i essencials per a qualsevol persona que es vulgui dedicar a l’ensenyament esportiu, ja sigui com a entrenador, monitor, formador...

 

 

 

 

 

 • Iniciació Esportiva                                                                                                                   
 • Esport i Educació
 • Salut i Activitat Física
 • Valors de l’Esport
 • Esports individuals i esports col·lectius
 • Lleure i Jocs
 • Esports alternatius
 • Inclusió i Esport
 • Dinàmiques de grup
 • Sortida al medi natural amb  BTT

Finalment, aquesta formació té una gran importància a nivell esportiu, personal i professional.

Per una banda els/les participants s’enriqueixen de tota una sèrie d’eines, valors i competències professionals com la iniciativa, la responsabilitat, l’empatia, l’escolta activa, el treball en equip, la cooperació o la creativitat entre moltes d’altres.

L’aprenentatge que obtenen en aquest curs i especialment en aquesta part els servirà per encarar-se i tastar aquest món esportiu complex i emocionant així com acabar de perfeccionar la seva professió actual a nivell esportiu.

Altrament, mitjançant la cooperació, l’observació i el modelatge els i les assistents aprenen les diferents ocupacions que té el món esportiu: monitoratge, arbitratge, director d’activitats esportives o de lleure, formador esportiu, caps de departament o coordinador d’activitats esportives...D’aquesta manera gràcies als interessos i professions de tots els i les assistents s’obté un coneixement i una orientació dins el món professional de l’esport més complexa i intensa.

Finalment, les sortides que pot tenir aquest curs són:

 1. Inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). Tots els casals esportius o activitats que es duen a terme d’aquesta tipologia demanen està inscrit/a en aquesta eina que garanteix l’acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades en la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport.
 2. Treballar en activitats de: Consells Esportius, ajuntaments, Patronats Municipals, centres educatius, AMPA, casals i estades esportives o entitats esportives.

Nosaltres ja estem preparats per dur a terme la segona part!