Blog

14 abril 2021

Finançament europeu en l'àmbit esportiu per a administracions locals

Des del Servei d’Esports de la Diputació de Girona juntament amb la Universitat de Girona i l’Europe Direct Girona, s'ha preparat la càpsula formativa «Finançament Europeu en l’àmbit esportiu per a administracions locals».

Des del Consell Esportiu del Pla de l'Estany us animem a participar en aquesta activitat de formació, en què es tractarà un tema que, tot i que forma part de l’ordre del dia, és poc conegut i, en canvi, pot aportar molts beneficis a l’esport.


Introducció
La Unió Europea posa a disposició de la ciutadania, les administracions, les ONG, les empreses i el personal acadèmic diferents fonts de finançament per mitjà de diversos fons europeus que cobreixen diverses àrees d’interès.

En aquesta jornada, la Mònica Plana presentarà una sèrie de contingut per poder conèixer els fons de finançament de la Unió Europea en l’àmbit esportiu. Mònica plana és directora d’Elink European Territorial Consultancy i llicenciada en dret, responsable de formació i assessorament de projectes europeus en el marc de l’Euroinstitut Català Transfronterer entre els anys 2011 i 2013, i promotora de transferència de grups de Recerca a la Universitat de Girona entre 2017-2019.

La seva trajectòria professional vinculada al món local on ha coordinat i gestionat projectes europeus de diferents àmbits temàtics en el marc dels programes europeus.


Descripció

  • Dia i hora: Dimecres 28 d’abril, de 9.30 a 13 h i Dimecres 5 de maig, de 9 a 12 h
  • Durada: 6,5 hores (primera jornada de 3,5 hores i segona jornada de 3 hores)
  • Format: En línia
  • Persones destinatàries: Personal tècnic municipal d’esports i directors/es esportius.
  • Metodologia: Exposició teòrica, experiències de projectes finançats amb fons europeus i torn de preguntes.
  • Contingut:

Jornada 1: «Finançament europeu en l’àmbit esportiu»
- Benvinguda, a càrrec de Jordi Masquef, diputat d’Esports
- Presentació del Servei Europe Direct Girona, a càrrec d’Eva Monge, responsable del centre.
- Presentació del Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona, a càrrec de Jordi Llach, cap del servei.
- Marc financer plurianual actual de la Unció Europea i Pla de Recuperació per Europa.
- Tipologia de fons europeus. Dels programes comunitaris als fons estructurals.
- La política esportiva de la Unió Europea. Documents europeus d’interès en l’elaboració de propostes.
- Programes europeus de suport a l’esport. Calendari de convocatòries.
- Erasmus «+Sport 2021». Elements clau.
- Formalitzen la nostra idea de projecte: concept note.

Jornada 2: «Experiències de projectes finançats amb fons europeus»
- Benvinguda
- Exposició d’experiències pràctiques:
o Sant Cugat Creix: «Ethic 4 Sports»
o Ajuntament d’Igualada: «4D Health»
o Ajuntament de Calella de la Costa: «Calella Sport City Lab»
o CN Banyoles: «Scores»

  • Inscripcions

- Les inscripcions s’han de formalitzar, del 12 al 23 d’abril de 2021
Les places són limitades. L’enllaç per accedir a l’activitat de formació el rebreu, el dia abans de a jornada, a l’adreça electrònica que hàgiu indicat en la sol·licitud d’inscripció.

  • Certificats acreditatius

Es lliurarà un certificat a totes les persones que hagin participat al curs i que hagin assistit a un mínim del 90% de les hores lectives. No s'admetran justificacions de cap tipus en cas d'absència a algunes de les sessions.


Per qualsevol dubte o aclariment podeu dirigir-vos al següent correu electrònic: iaymerich@ddgi.cat