Blog

16 març 2021

Obert el termini de sol·licitud de subvencions de la Diputació de Girona

El passat 10 de març de 2021 es va fer pública la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

Els destinataris varien en funció del programa, però són Ajuntaments de la demarcació de Girona, entitats municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms, entitats de la demarcació de Girona inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, Consells Esportius de la demarcació de Girona, centres educatius públics i els privats concertats o les seves associacions escolars de la demarcació de Girona que imparteixin educació infantil o primària i associacions i altres entitats sense ànim de lucre, i que organitzin programes de promoció de l’activitat física adaptada i l’esport adaptat dirigides a persones amb discapacitat residents a les comarques gironines .

Els programes de suport són:

Programa A. Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius.

· A1. Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportiu.

· A2. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals.

· A3. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius.

Programa B. Suport a l’esport federat.

· B1. Suport a l’activitat esportiva federada.

· B2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats.

· B3. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya.

Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport.

Programa D. Suport a l’esport escolar.

· D1. Suport al Programa «Neda a l’escola».

· D2. Suport a l’activitat esportiva escolar.

Programa E. Suport a l’esport d’alta competició.

Programa F. Suport a l’esport adaptat.

· F1. Suport als municipis per a la promoció i foment de l’esport adaptat.

· F2. Suport a les entitats per a la promoció i foment de l’esport adaptat.

El termini de sol·licitud són 30 dies naturals a partir de l’11 de març de 2021. Per accedir al procés de sol·licitud, cliqueu al següent enllaç i aneu a l’apartat Servei d’Esports.