Blog

01 febrer 2021

Canvis a les bases reguladores de la subvenció de la Diputació de Girona 2021

Al Ple de la Diputació de Girona es van aprovar el dimarts 26 de gener les bases reguladores de la subvenció que anualment convoca aquest organisme amb l’objectiu de promocionar i fomentar l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

Ahir, dia 1 de febrer es van publicar al BOP, podeu consultar tota la informació clicant al següent enllaç.

A continuació us informem dels principals canvis aprovats:

- S’afegeix un punt al programa d’Ajuntaments per donar suport a les despeses derivades de la gestió d’equipaments i es manté el de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius i el de suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments.

- S’afegeix un programa de suport a la promoció de l’esport adaptat, el qual va destinat tant a entitats esportives com a Ajuntaments.

A continuació es presenten els programes acordats per promocionar l’activitat física i l’esport a la demarcació:

  • Programa A. Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius a través dels següents subprogrames: suport a les despeses derivades de la gestió, suport a les actuacions de condicionament i suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius.
  • Programa B. Suport a l’esport federat. Es diferencien tres línies d’actuació destinades al suport de l’activitat esportiva federada, a l’organització d’esdeveniments esportius federats i a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals que es duguin a terme fora de Catalunya.
  • Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport.
  • Programa D. Suport a l’esport escolar. S’hi inclou el programa “Neda a l’escola” i el suport a l’activitat esportiva escolar. Aquest el poden demanar Ajuntaments, Centres Educatius, Associacions Esportives Escolars i Associacions de Pares, Mares i Famílies d’Alumnes.
  • Programa E. Suport a l’esport d’alta competició. El programa està destinat a les entitats esportives de la demarcació de Girona amb equips d’alta competició en les categories absolutes o sènior de les competicions regulars federades d’algunes disciplines esportives.
  • Programa F. Suport a l’esport adaptat. Aquesta línia de subvencions va dirigida a la promoció i el foment de l’esport adaptat, tant als ajuntaments com a les entitats municipals descentralitzades, associacions i altres entitats sense ànim de lucre.