Blog

09 octubre 2020

Protocol de represa de l'activitat física i l'esport

A continuació es presenta el protocol d’aplicació obligatòria en tots els àmbits dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i en la resta de programes, actuacions i activitats de tot tipus dels consells esportius que s’hagin adherit de forma expressa al mateix.

Protocol de represa de les activitats esportives i competicions dels Consells Esportius de Catalunya. (octubre 2020)