Blog

26 agost 2020

El Projecte Europeu SIMCAS segueix a bon ritme

El projecte SIMCAS va agafant forma amb les activitats de recerca gairebé completades, les quals ajudaran a definir la metodologia d’intervenció del projecte.

La situació generada per la COVID-19 ha fet que les reunions previstes a Atenes i Roma, durant els mesos de juny i setembre d’aquest any respectivament, s’hagin vist substituïdes per reunions virtuals. Tot i això, l’objectiu d’aquestes reunions no s’ha vist alterat, ja que no és altre que valorar les accions realitzades i programar les properes.

Així doncs, el passat 28 de juliol, el comitè del projecte, format per diferents representants de les entitats involucrades, es va reunir per valorar l’estat de les activitats de recerca realitzades fins al moment i posar fil a l’agulla a les següents.

Ara com ara, el projecte ha finalitzat la primera activitat de recerca, la qual s’ha centrat en estudiar la bibliografia existent amb relació al tema del projecte, la inclusió social de persones migrants que viuen en àrees vulnerables a través de l’esport. Com a resultat, s’ha obtingut una revisió semisistemàtica de la bibliografia científica actual amb el títol “Problematizing The Power of Sport”.

En aquests moments, està en marxa la segona activitat de recerca, la qual té per objectiu nodrir-se de l’experiència de professionals experts en el tema del projecte per mitjà d’entrevistes. L’equip de l’IREF, l’entitat de recerca de referència del projecte, és l’encarregada de recopilar tota aquesta informació i extreure les conclusions. Pròximament obtindrem els resultats, els quals seran presentats, juntament amb la revisió de la literatura, a l’esdeveniment virtual que tindrà lloc a mitjans d’octubre. Estigueu atents/es!

La última activitat de recerca que té per objectiu analitzar casos pràctics, es durà terme durant els mesos de setembre i octubre.

Totes aquestes activitats de recerca han d’ajudar a descriure posteriorment els fonaments de la metodologia SIMCAS.

Finalment, en l’últim tram de la reunió, es va presentar la pàgina web de SIMCAS on s’hi anirà penjant totes les actualitzacions del projecte, visiteu-la a www.simcas.eu.