Blog

17 maig 2020

#17 MAIG - Dia Internacional contra l'Homofòbia

Amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, el Consell Esportiu del Pla de l'Estany se suma a la Declaració institucional contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia promoguda pel Departament de Treball, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; apostem pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i plural, i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per erradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual.

A continuació, alguns recursos i documents de referència en el món de l'esport:

Recomanacions per incloure la diversitat sexual i de gènere als espais esportius. Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física i Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya. 2019.

Recomanacions - El tractament de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) als mitjans audiovisuals. Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i Col·legi de Periodistes de Catalunya. Juny 2017.

Recomanacions - Les formes de discriminació per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere en els mitjans de comunicació audiovisual. Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual). Desembre 2010.

Treball de recerca: Examinant les experiències del primer atleta d'esport d'equip masculí obertament gai a Espanya. Vilanova A. , Soler S. & Anderson E. International Review for the Sociology of Sport. 2018.

Curs gratuït en línia: Ajuda per lluitar contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia i la transfòbia. Consell d’Europa (Human Rights Education for Legal Professionals).

Documental “El Gran Salt: L'homosexualitat en el món de l'esport”. Treball TFG Benítez A., Roquet B. i Simon P. (estudiants Universitat Pompeu Fabra, Periodisme i Comunicació Audiovisual). 2019.

Campanya Olympic.org “Assetjament i abusos sexuals a l’esport”. Testimonis d’esportistes amb diversitat sexual.

Guia Los colores de la sexualidad. Diputació Foral de Bizkaia (Dirección General del Observatorio de Bizkaia). Desembre 2016.