Blog

14 octubre 2019

Trobades esportives d'alumnes de tot el Pla de l'Estany

Al llarg del curs s’organitzen diverses jornades esportives escolars amb la participació de tots els centres educatius del Pla de l’Estany. Des de 2n de primària fins a 1r d’ESO, cada curs gaudeix d’una trobada esportiva en la qual es realitzen diferents modalitats esportives i on l’alumnat de tots els centres es barreja i es distribueix en diversos equips per gaudir fent esport i fer noves amistats. Les jornades estan organitzades pel Consell Esportiu, el professorat d’educació física dels centres i compta amb el suport d’ajuntaments, entitats esportives, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
 
Sempre que parlem d’esport, és habitual que ho relacionem amb la salut, la competició, les relacions socials, etc. En aquesta línia, les Trobades Comarcals esportives per a escolars intenten aportar a l’alumnat els aspectes més positius relacionats amb l’esport i l’activitat física. Així doncs, les jornades esportives ja són en si mateixes una gran iniciativa perquè es practica activitat física, però a més, ofereixen enriquiment a l’alumnat perquè poden provar noves modalitats esportives, afavoreixen la interculturalitat a través de les relacions socials amb alumnes d’altres escoles, es treballen valors positius de la competició, permeten gaudir de l’esport en condicions òptimes (professorat, bon material, espais a la natura, instal·lacions esportives de qualitat, etc.).

D’altra banda, a nivell educatiu, es té en compte que a la jornada amb cada curs l’alumnat realitzi activitats i esports diferents per tal d’ampliar el ventall d’activitats practicades i experiències viscudes. Així mateix, a la Trobada amb l’alumnat de 2n es fan activitats d’atletisme i cooperatives, amb els i les de 3r de primària es practiquen jocs populars d’arreu del món, amb l’alumnat de 4t es practiquen jocs tradicionals del nostre territori com són el pitxet i el cementiri, amb els i les de 6è es fa una jornada multiesportiva on entitats de la comarca fan promoció de les seves modalitats esportives; i per últim, a la trobada amb l’alumnat de 1r d’ESO es practiquen modalitats esportives no practicades en els cursos previs (ultimate, cros, rugbi, etc.).

Esperem que aquestes Trobades Comarcals esportives en edat escolar serveixin perquè els i les joves esportistes tinguin més experiències positives en l’esport i l’exercici físic i que es tradueixi en més ganes de fer activitat física en qualsevol àmbit i companyia; ja sigui al pati, com a extraescolar, amb les seves amistats o els seus familiars.