Blog - CIATE

15 abril 2011

LA FORMACIÓ ÉS VITAL

El creixent interès públic pel fenomen esportiu i la forta incidència de les activitats esportives en la salut i seguretat en la pràctica de l’activitat física són alguns dels motius que ha portat al Consell Esportiu del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Cornellà del Terri a unir esforços un any més en l’organització d’un Curs d’Iniciació a Tècnics d’Esport en Joc i Esport en Edat Escolar (CIATE).

El CIATE està reconegut com a formació complementària dins l’apartat de voluntariat que contempla la nova llei de l’exercici de les professions a Catalunya i per tant és reconegut pel Consell Català de l’Esport i expedit per l’Escola Catalana de l’Esport.

El curs va néixer amb la voluntat d’atendre les necessitats de la societat actual, optant per un format pràctic i buscant correspondència directa entre la teoria dels continguts i l’aplicació pràctica, per tant durant el curs es buscarà una alternança de teoria i pràctica per aconseguir assimilar correctament els continguts i assentar un bon aprenentatge.

Els 48 joves inscrits del Pla de l’Estany i rodalies el proper 18, 19 i 20 d’abril completaran les 15 hores que es demana per expedir el certificat de Bloc Comú del Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esports. I per primera vegada des de que s’organitza aquest curs a la comarca, es portarà a terme al Centre de Tecnificació La Farga (Banyoles) davant la demanda dels interessats en aquesta formació que algun dels blocs del CIATE es portés a terme també en altre municipis de la comarca.

(Més informació)