Blog

02 juny 2015

JOC NET A LA GRADA

El Projecte Joc Net a la Grada pretén arribar a les famílies, a través dels nens, per traslladar la importància d’un comportament cívic en relació al món de l’esport.

Aquest projecte es dirigeix als esportistes i també a tots els agents que de manera més o menys directa, participen en l’educació dels nens: començant per les seves famílies, fins al personal tècnic i directiu de les entitats esportives de la comarca, passant pels ajuntaments, els centres educatius i les AMPA.

L’objectiu principal és evitar les pressions del públic i personal tècnic sobre els joves esportistes i afavorir la presència de valors més cooperatius i respectuosos en les diferents pràctiques esportives.

El primer pas d’aquest projecte ha estat el treball directe amb els esportistes, mitjançant el Taller Joc Net, impartit a les diferents escoles de la comarca del Pla de l’Estany pels educadors del Consell Esportiu. En aquest taller s’han treballat, a partir de diferents activitats, aspectes relacionats amb els estats d’ànim, les expressions, representacions de situacions quotidianes... que són rellevants pel foment del joc net. Com a síntesi del taller, cada grup ha redactat 10 punts a tenir en compte sobre el respecte a persones, materials i instal·lacions esportives. Així, dels diferents tallers realitzats, la comissió Joc Net ha escollit el Decàleg Comarcal Joc Net a la Grada.

Paral·lelament, dins el marc del projecte Joc Net a la Grada, el Consell Esportiu del Pla de l’Estany ha iniciat aquest curs 14-15 una prova pilot dins el Circuït Comarcal d’Esports Col·lectius, una activitat multiesportiva de 4 jornades en que les actituds dels agents que participen han condicionat i influït directament al resultat de cada jornada i a la classificació final.