Agenda

Agenda d'activitatsCurs Monitor/a d'Activitats Poliesportives

Dia: dissabte, 17 d’abril de 2021
Descripció:

El Curs de Monitor/a d'Activitats Poliesportives és un curs per monitors/es en activitats físiques i esportives per a activitats dirigides a infants i joves menors d'edat.

Serà un curs semipresencial on es combinaran formats virtuals i presencials al llarg del curs. 

Destinataris:

Els destinataris principals són totes aquelles persones que vulguin iniciar-se o ja estan actualment portant un grup sense una titulació reglada.

Els requisits per poder-se inscriure són els següents: tenir 16 anys i disposar del certificat d'haver superat l'ESO o equivalent a nivell acadèmic en el moment de realitzar el curs.

Durada:

La càrrega horària del curs és de 250 hores 

Hora: 9.00 a 18.00h
Lloc:
Població:
Termini d'inscripció: Període
Cost de l'activitat: 300,00€
Observacions:

La càrrega horària es distribueix en 5 blocs:  

  • Bloc Comú: 15 hores
  • Bloc Específic -  Joc i Esport en Edat Escolar: 35 hores
  • Bloc Específic - Gestió de Petites Entitats Esportives: 35 hores
  • Primers Auxilis: 15h
  • Bloc de Pràctiques: 150 hores

Documentació a entregar:

- Còpia del DNI a doble cara.

- Còpia del Certificat d'ESO o equivalent

- Declaració de responsable que es facilitarà a l'alumne

- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Tornar a la llista d'Activitats