Activitats - Detall

Projecte

Esport i Barris

Curs 20-21
De 17.00 a 18.30 h
Banyoles
Gratuït

Atenció COVID-19: A causa de les noves restriccions publicades al DOGC el dia 4 de gener, l'activitat es farà a l'exterior, seguint la normativa de grups de màxim 6 persones, aquestes mesures són avaluades contínuament. En aquells períodes de temps on les activitats no es puguin dur a terme a les pistes púlbiques, els espais alternatius es mostren també a la taula informativa.

Esport i Barris neix de la necessitat d’oferir una activitat multiesportiva de qualitat al veïns dels barris. Aquest programa, però, no només es centra en la dinamització dels espais públics esportius sinó que alhora busca generar un espai de treball en valors i de les habilitats per la vida dels participants que els apoderi i afavoreixi al seu creixement personal des d'una perspectiva holística.

 Les principals característiques del programa són:

  • Propostes d’activitat multiesportiva amb participació activa dels usuaris.
  • Incentivar la participació per afavorir l’assistència continuada a les dinamitzacions.
  • Equitat en els drets d’iniciació i pràctica esportiva.
  • Apoderament dels participants.
  • Iniciatives comunitàries que reforcin el sentiment de pertinença i igualtat.

D’altra banda, el programa pretén arribar a tota la població que habita al barri d’intervenció i no només als participants a l’activitat en sí. D’aquesta forma, amb una acció comunitària clara, es procurarà tenir en compte a les famílies i veïns del barri.

Esport i Barris es realitza en els següents espais i horaris:

  • Barri de Canaleta (pista Cruyff): dimarts i divendres de 17.00 a 18.30 h.
  • Barri de Sant Pere (pista de bàsquet): dimecres i divendres de 17.00 a 18.30 h.