Activitats - Multiesport

Multiesport

MULTIEPSORT – P3, P4 i P5
Durant les sessions realitzaran un treball de desenvolupament motriu i coordinació utilitzant com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius (coordinació, equilibri, relació espai-temps), habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, coordinació ull-mà, peu, cap...) i un treball introductori al multiesport.

MULTIESPORT – 1r, 2n i 3r
Al llarg del curs es realitza un ampli ventall d’activitats físiques entre elles diferents esports, per tal que els nens i nenes tinguin coneixement i criteri per escollir posteriorment si ho desitgen l’esport que més els agradi. El joc és l’eina per arribar aquests coneixements, valorant la participació per sobre els resultats i sense entrar en aspectes molt tècnics.

MULTIESPORT – 4t, 5è i 6è
En el grup de grans la programació de les sessions estarà dividida en diversos blocs on es treballarà un esport diferent a cada un d’ells i les sessions tindran objectius i continguts més específics. Es tracta de treballar modalitats esportives ben diverses per seguir enriquin el bagatge motriu dels i les participants. També es fa un treball de valors i hàbits saludables.