Activitats - Activitats Escolars i familiars

Taller Joc Net

Novembre 2021
Escoles del Pla de l'Estany

Activitat finalitzada a l'espera de la publicació del Decàleg. 

Què és el Taller Joc Net 21-22? Activitat englobada dintre del projecte Valors en Acció. Consta d’una primera part de sensibilització on es posa en situació a l’alumnat tant a nivell cognitiu com actitudinal, un taller pràctic amb un alt ingredient d’expressió corporal i finalment una valoració i reflexió per acabar aconseguint el Decàleg Joc Net de l’escola on s’ha dut a terme l’activitat.   

Aquest va destinat als alumnes de 5è de primària de les escoles del Pla de l'Estany. El taller es desenvolupa al centre educatiu i té una durada d’una hora i mitja. La sessió és dinamitzada per tècnics formats específicament per l’activitat. 

Els objectius principals del Taller Joc Net són:

- Conscienciar als joves esportistes de la importància de desenvolupar actituds respectuoses i cíviques a les instal·lacions esportives.

- Provocar la reflexió de les situacions que s’observen a les instal·lacions esportives per prendre’n consciència i disposar d’eines per actuar.

- Arribar a les famílies a través dels nens/es per conscienciar-les de la necessitat de mantenir una bona actitud en qualsevol situació on hi intervingui l’esport.