VentdeSud
  Cerca
Contacte   
 

Els nostres valors

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany té per objecte, el foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar, en l’àmbit territorial de la comarca del Pla de l’Estany.

Finalitats

Per fer efectiu l’objecte del Consell, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats següents:

  • Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar de la comarca.
  • Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català d’Esport a l’Escola, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport.
  • Assessorar als Ajuntaments, Consell Comarcal, Clubs, escoles i altres entitats de la demarcació, en l’activitat esportiva que desenvolupen i col·laborar en la seva execució.
  • Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport escolar.
  • Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial corresponent.
  • Promoure programes i activitats que globalitzin l’esport a la Comarca del Pla de l’Estany, i que signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats i centres educatius, facilitant la coordinació entre ells.
  • Promoció i gestió d’instal·lacions esportives i serveis complementaris que faciliti i potenciï la pràctica esportiva.
  • Executar o gestionar la política esportiva de la comarca segons convenis establerts amb la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i altres entitats públiques o privades competents.

 

Destaquem  

Bookmark and Share