VentdeSud
  Cerca
Contacte   
 

Composició

Tal com estableixen els estatuts del Consell Esportiu, l’assemblea general és l’òrgan superior de participació i representació, d’entre els seus integrants agrupats per estaments es crea la comissió directiva que és l’òrgan de gestió i execució de les línies principals d’actuació dutes a terme per l’equip tècnic.

ASSEMBLEA GENERAL
Consell Comarcal del Pla de l'Estany  
Entitats Esportives del Pla de l'Estany  
Centres Educatius de primària i secundària  
Ajuntaments del Pla de l'Estany  
Federacions esportives  

 La comissió directiva del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, elegida per l’Assemblea General, la composen:

  • 4 representants de les entitats i centres educatius
  • 4 representants d’ajuntaments
  • 1 representant del Consell Comarcal
  • 1 representant de Federacions
 
COMISSIÓ DIRECTIVA
PRESIDENT

Joan Josep Verdaguer Gironès
SEE AMPA Escola la Draga

Presidència
Estratègia i relacions institucionals

VICEPRESIDENT 1r


Consell Comarcal del Pla de l'Estany

 

TRESORER

Josep Mendoza Jorge
Club Bàsquet Banyoles

Inclusió Social

SECRETARIA

Susanna Juanola Collell
Federació Catalana de Rem

Formació

Valors i Salut

VOCAL

Enric Silva Moreno
Ajuntament de Porqueres

Serveis i Cooperació

Suport a les entitats

VOCAL


Ajuntament de

Activitat Física i Esport per adults i gent gran

VOCAL

Pere Hidalgo Santos
INS Pere Alsius i Torrent

Activitat Física i Esport escolar i familiar

 

VOCAL

Elisabet Farrés
Club Vòlei Aloges

Promoció i Entorn

VOCAL


Ajuntament de

Recursos

VOCAL

Sergi Planagumà Moradell
Ajuntament de Serinyà

Imatge i Comunicació

 

EQUIP TÈCNIC
DIRECCIÓ

Xavi Batchellí Darnés

xbatchelli@ceplaestany.cat

ADMINISTRACIÓ

Marc Lladó Sidera

Cristina Calvet Medina

mllado@ceplaestany.cat

ccalvet@ceplaestany.cat

ACTIVITATS

David Gifreu Batchellí

Marc Sallarès Carulla

Núria Díaz Giralt

Marc Sala Roura

Àngel Izquierdo Tapiz

dgifreu@ceplaestany.cat

msallares@ceplaestany.cat

ndiaz@ceplaestany.cat

msala@ceplaestany.cat

aizquierdo@ceplaestany.cat

Per a qualsevol consulta  

consellesportiu@ceplaestany.cat

 


Destaquem  

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share