VentdeSud
  Cerca
Contacte   
 

Comunicació

Els serveis en l’àmbit de la comunicació contribueixen a la difusió d’esdeveniments, activitats i continguts informatius relacionats amb la salut, la promoció de l’activitat física i l’esport que poden ser considerats d’interès per les persones.

Posem a disposició diferents serveis que donen suport a les organitzacions promotores del Pla de l’Estany.  

 

  • Servei de difusió d'activitats i notícies

Ajuntaments i entitats esportives del Pla de l’Estany, xarxes socials, pàgina web, butlletí digital ... són algunes de les plataformes digitals de que disposem i us poden ajudar a difondre les activitats de caràcter obert de promoció de l’activitat física i l’esport que organitzeu així com notícies destacades.
Podeu enviar-nos el contingut que us interessi publicar per mitjà del següent formulari:

Formulari - Activitats i notícies

 

  • Servei de difusió d'entitats i instal·lacions

Entitats esportives, podeu fer difusió de la vostra organització a la Guia d’Entitats Esportives del Pla de l’Estany.

Formulari – Alta guia entitats esportives

 

  • Servei de difusió d'informacions d'interès

Ajuntaments i entitats esportives del Pla de l’Estany, us mantindrem informats de  convocatòries de subvencions, formació, marc legal i les possibles modificacions ... i totes aquelles informacions que puguin ser considerades d’interès per vosaltres.   

 

  • Servei de difusió de notícies i orientacions saludables 

Ajuntaments,  per mitjà de les plataformes digitals de que es disposa es publicaran notícies i articles d’orientacions saludables per a la població en general. Nutrició, entrenament, educació...
 

Bookmark and Share