VentdeSud
  Cerca
Contacte   
 

Notícies

ag
30
PRÀCTICA ESPORTIVA EN NENS/ES I JOVES

La infància i l’adolescència són les etapes de la vida en les quals les persones tenen més facilitat per aprendre. En aquesta direcció, infants i joves aprenen molts continguts i viuen experiències enriquidores dins les aules de l’escola o l’institut, però també aprenen fora del centre educatiu. En el temps lliure i d’oci existeixen infinitat d’activitats extraescolars per complementar els aprenentatges acadèmics, entre les quals destaca l’activitat física i esportiva perquè afavoreix la salut i millora el rendiment escolar.

Fer activitat física i esport aporta grans beneficis per a la salut i el desenvolupament físic, mental i social dels infants i adolescents, però si a més hi ha objectius educatius que guien el dia a dia de l’activitat, llavors es pot dir que l’activitat és de qualitat.

Sovint les famílies es plantegen com poden ajudar als seus fills i filles en l’elecció de les activitats esportives a realitzar. Esportivament parlant, es pregunten quin camí haurien de seguir des dels 3 anys fins que siguin adults. Haurien de fer multiesport o un esport específic? Millor practicar esports individuals o d’equip? A quina edat és adequat competir?

Per resoldre els dubtes, és important conèixer les necessitats i característiques de les persones en cada etapa. Segons les directrius que fan referència al desenvolupament de l’esport escolar fora de l’horari lectiu que marca la Generalitat de Catalunya, les recomanacions per cada franja d’edat són:
•    Dels 3 als 6 anys, treball basat en l’experimentació individual i fer gaudir del moviment del propi cos.
•    Dels 6 als 8 anys, treball per aconseguir un increment del bagatge motriu i la interacció entre nens i nenes, sempre amb el joc com a mitjà per aconseguir-ho.
•    Dels 8 als 10 anys, treball de pràctica multiesportiva per descobrir les preferències esportives del propi infant.
•    Dels 10 als 12 anys, treball d’iniciació a la competició tenint sempre molt present que l’aspecte educatiu es troba per damunt dels resultats esportius.
•    Dels 12 als 16 anys, consolidació de la pràctica esportiva a més d’oferir noves formes d’activitat física, com poden ser activitats d’expressió, rítmiques, recreatives o a la natura.
•    A partir dels 16 anys, aconseguir un hàbit de pràctica esportiva, sigui quina sigui, però que es realitzi de la manera més regular possible.

Així doncs, es pot concloure que com menys anys tingui l’infant, la pràctica esportiva haurà de ser més experimental, multidisciplinària i amb el joc com a element principal. A partir dels 8 anys, cal practicar diversos esports introduint continguts tècnics, tàctics i d’iniciació a la competició. Dels 12 anys en endavant es pretén consolidar la pràctica esportiva, i qui ho desitgi, que pugui especialitzar-se en una o més modalitats esportives. L’objectiu és arribar als 16 anys fent activitat física o esport i que en l’etapa adulta es mantingui aquest hàbit saludable com és la pràctica esportiva.

Des del Consell Esportiu del Pla de l’Estany es treballa per promocionar l’esport, l’activitat física i la salut en totes les edats, però sobretot incidint en la infància i l’adolescència, per tal d’ajudar als infants i joves a adquirir hàbits saludables de pràctica esportiva i els valors inherents en l’esport. El nou curs escolar ofereix una nova oportunitat per seguir influint positivament en l’educació dels joves esportistes de la comarca del Pla de l’Estany a través de l’activitat física i l’esport.

 

Bookmark and Share